Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη μη ενεργοποίηση του μαθήματος «Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας»

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα επιλογής «Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας» δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.