Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών»

την Πέμπτη 14/10 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί με βάση το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί.
Για λόγους ομαλής ροής του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί ΘΕΩΡΙΑ και όχι ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ