Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ηλεκτρονική Μάθηση»

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Ηλεκτρονική μάθηση» δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 4/3/2020.