Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία της Τεχνολογίας»

Το μάθημα «Ιστορία της Τεχνολογίας» γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 14:00-17:00 στην αίθουσα Κ16.202, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass.