Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μικροηλεκτρονική Θεωρία»

Το μάθημα Μικροηλεκτρονική Θεωρία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 03.03.2021 και ώρα 09:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. οι φοιτητές θα το παρακολουθήσουν μέσω του παρακάτω συνδέσμου. Για τις εγγραφές του εργαστήριου υπάρχει σχετική ανακοίνωση στις ανακοινώσεις του εργαστηρίου στο eclass.