Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μικροϋπολογιστές»

Το μάθημα της θεωρίας Μικροϋπολογιστές θα ξεκινήσει την Δευτέρα 18/10/2020 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Κ16.219, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα της θεωρίας και του εργαστηρίου στο eclass