Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολυμέσα και Πολυμεσικές Επικοινωνίες»

Οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Πολυμέσα και Πολυμεσικές Επικοινωνίες» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass, μέσω της οποίας θα διεξάγεται στο εξής η σχετική με το μάθημα επικοινωνία.