Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ψηφιακές Επικοινωνίες»

Οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Ψηφιακές Επικοινωνίες» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass.

Εφεξής η επικοινωνία για το μάθημα θα διεξάγεται μέσω του eclass.