Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Συστήματα Ασαφούς Λογικής και Αβεβαιότητας, Εξόρυξη Δεδομένων (Updated)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ: Έναρξη διαλέξεων τη Δευτέρα 7/10/2019 για το πρώτο τμήμα και την Τρίτη 8/10/2019 για το δεύτερο τμήμα, σύμφωνα με το ανακοινωθέν ωρολόγιο πρόγραμμα.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ: Έναρξη διαλέξεων την Τρίτη 8/10/2019, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (επίκειται η ανακοίνωσή του).
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Έναρξη διαλέξεων την Παρασκευή 11/10/2019, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (επίκειται η ανακοίνωσή του).
Κατά τη διάρκεια της πρώτης διάλεξης θα δοθούν οδηγίες για τη χρήση της πλαφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης eclass στα ανωτέρω μαθήματα.