Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Προγραμματισμός Υπολογιστών” οφείλουν να ολοκληρώσουν:
  • Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν Π.Σ. ΤΕΙ και οφείλουν το εργαστηριακό μέρος του αντίστοιχου μαθήματος. 
  • Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν πενταετές Π.Σ. Πανεπιστημίου. 

Για όλο το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2020 – 2021), κατ’ εξαίρεση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ολοκλήρωσης του εργαστηριακού μέρους, οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν Π.Σ. Πανεπιστημίου και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το εργαστηριακό μέρος αντίστοιχου μαθήματος ΤΕΙ και οι φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018 – 2019 και 2019 – 2020,  αλλά απέτυχαν στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος. 

Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος εγγράφονται, υποχρεωτικά, σε εργαστηριακό τμήμα στην πλατφόρμα Open eClass. Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του 1ου θα πρέπει να εγγραφούν σε τμήμα, μέσω της πλατφόρμας, ως και την Παρασκευή 23/10/2020. Οι εγγραφές θα ενεργοποιηθούν την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 18:00.

Για να ολοκληρώσει επιτυχώς το εργαστήριο ένας φοιτητής θα πρέπει:
  • Να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών
  • Να ολοκληρώσει με επιτυχία τις εργαστηριακές ασκήσεις που θα του ανατεθούν.
  • Να επιτύχει στη τελική εξέταση.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει στο παρελθόν παρουσίες και έχουν εκπονήσει εργαστηριακές ασκήσεις, μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρεωτική παρουσία (Χωρίς Παρακολούθηση). Λεπτομέρειες για τα παραπάνω θα δοθούν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των εργαστηριακών τμημάτων στα πρώτα μαθήματα. 

Σε περίπτωση που τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται από απόσταση, είναι πιθανό, να τροποποιηθούν οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων. Οι φοιτητές θα πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές ανακοινώσεις από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κάθε εργαστηριακού τμήματος.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να προσέξουν τα ακόλουθα:
  • Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν το εργαστηριακό μέρος θα πρέπει να εγγραφούν σε εργαστηριακό τμήμα (συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές της κατηγορίας “Χωρίς Παρακολούθηση”).
  • Οι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα στην ανανέωση της εγγραφής τους (οι πρωτοετείς δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια). Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγραφούν από τα τμήματα και δεν θα βαθμολογηθούν
  • Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν πενταετές Π.Σ. Πανεπιστημίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν το μάθημα με επιτυχία, θα πρέπει να επιτύχουν και το θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
  • Οι σύνδεσμοι εξ αποστάσεως παρακολούθησης, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων, γνωστοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Open eClass.
  • Όσοι φοιτητές είχαν εγγραφεί στο μάθημα, στο Open eClass, το προηγούμενο εξάμηνο (πριν την 05/10/2020), διαγράφηκαν. Όσοι από αυτούς θα ξαναπαρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να επανεγγραφούν.


Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν από απόσταση την εβδομάδα 19/10 – 23/10 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που θα αναρτήσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Για διευκρινίσεις σχετικά με τα παραπάνω και για οποιοδήποτε διαχειριστικό πρόβλημα, οι φοιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον κ. Γιώργο Μελετίου.