Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προσωρινού ωρολογίου προγράμματος λειτουργίας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αγαπητοί φοιτητές,

Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός συνωστισμός στις αίθουσες και τους διαδρόμους του Τμήματος ανακοινώνεται προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Η διαφοροποίηση του από το ήδη αναρτημένο αφορά στα υποχρεωτικά μαθήματα (μέχρι και 7ου εξαμήνου) όπου τα τμήματα διαχωρίζονται περαιτέρω, εκτός από τον ΑΜ, και με βάση το επώνυμο των φοιτητών.

Το συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι προσωρινό και θα ισχύσει μέχρι να αναρτηθεί σχετική νεότερη ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται ότι, με ευθύνη των διδασκόντων, θα υπάρχει ικανός χρόνος μεταξύ των τμημάτων διδασκαλίας ώστε να πραγματοποιείται επαρκής αερισμός των αιθουσών.

Από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Προσωρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022