Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
Από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών