Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για πρωτοετείς φοιτητές

Ανακοινώνονται στους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 τα ακόλουθα:
  • Στον σύνδεσμο: https://web.microsoftstream.com/video/70c29f38-dbe5-44d2-8d57-c19e6ee5b1b1 μπορείτε να δείτε τη βιντεοσκόπηση του τμήματος της ενημέρωσης, της 09/10/2020, που αφορά σε τεχνικά και διοικητικά θέματα. Αν οι προσωπικοί σας κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου δεν έχουν ενεργοποιηθεί, μπορείτε (για λίγες μέρες) να κατεβάσετε τη βιντεοσκόπηση από  τον σύνδεσμο: https://uniwagr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmele_uniwa_gr/EQTMVVsFb5xCq-Pitt6cNzcBsVm3eM9u6T23aamaSQmpsQ?e=VewMHC
  • Όσοι φοιτητές δεν έχουν αναρτήσει και δεν έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά το έγγραφο του ΑΜΚΑ και την υπεύθυνη δήλωση μπορούν να τα αποστείλουν στη Γραμματεία μέσω email. Το email πρέπει να έχει ως θέμα: «Συμπληρωματικά έγγραφα πρωτοετή φοιτητή»
  • Η περίοδος δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 21 δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η έναρξη των δηλώσεων θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές με νέα ανακοίνωση.
  • Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων της Δευτέρας 12/10 και τις Τρίτης 13/10 (θα) βρίσκονται στο eclass. Η πρόσβαση στα μαθήματα για τις ημέρες αυτές θα είναι ελεύθερη.
  • Όσοι πρωτοετείς φοιτητές επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα παρακολούθησης, παρακαλούνται, να επικοινωνήσουν με τον κ. Μελετίου (gmele@uniwa.gr).
Καλή αρχή
Η Γραμματεία του Τμήματος