Ανακοινώσεις

Εξ αποστάσεως μαθήματα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αγαπητοί φοιτητές,
Μετά την απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου για διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως, θα ξεκινήσουν στο Τμήμα μας διαδικτυακά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα 16/3 είναι τα ακόλουθα:

Β Εξάμηνο:
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα 1, 12:00-15:00)
Θεωρία Κυκλωμάτων (Τμήμα 1, 15:00-18:00)
Πιθανότητες και Στατιστική (Τμήμα 2, 11:00-13:00)

Δ΄Εξάμηνο:
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Τμήμα 1, 13:00-16:00)
Μεθοδολογίες Ανάπτυξης εφαρμογών (Τμήμα 1, 16:00-19:00)
Μεθοδολογίες Ανάπτυξης εφαρμογών (Τμήμα 2, 12:00-15:00)

ΣΤ’ Εξάμηνο:

Η’ Εξάμηνο:
Επεξεργασία φυσικής Γλώσσας και Σημασιολογικός Ιστός (12:30-15:00)
Γραφικά Υπολογιστών (15:00-18:00)
Ασφάλεια και αξιοπιστία Υλικού (17:00-20:00)
Πολυμέσα και πολυμεσικές επικοινωνίες (10:00-12:00)


Για τα ανωτέρω μαθήματα οι διδάσκοντες έχουν δημιουργήσει εικονικές τάξεις (συναντήσεις) και έχουν κοινοποιήσει τους συνδέσμους (links) μέσω του eclass.

Για τα μαθήματα «Θεωρία Γραφημάτων και εφαρμογές» και «Ψηφιακές Επικοινωνίες» οι διδάσκοντες θα ανεβάσουν video και θα αποστείλουν τα links μέσω eclass.

Καλή αρχή!