Ανακοινώσεις

Επικοινωνία με το Τμήμα 29 και 30 Οκτωβρίου

Την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Γραμματεία του Τμήματος δε θα δέχεται φοιτητές λόγω απολύμανσης του Κτιρίου.

Για επείγοντα ζητήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το ice@uniwa.gr

Από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών