Ανακοινώσεις

Πίνακας αποτελεσμάτων για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

Θα βρείτε τη λίστα με τους/τις φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 27-10-2020 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ εδώ.