Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων – με τους αναπληρωτές τους – των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος