Ανακοινώσεις

Προκήρυξη κοινού ΠΜΣ ISICG “Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών”

Αναρτήθηκε η προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών» (Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique − ISICG) με κατεύθυνση τις Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies d’Internet et de Multimédia − TIM), που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο http://master-isicg.uniwa.gr.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 19 Ιουλίου 2019

Email για πληροφορίες: master-isicg@uniwa.gr

Προκήρυξη Master ISICG 2019-2020