Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών (ISICG)»

Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη του κοινού Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών (Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique)» με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων» (Master ISICG/TIM) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεμβρίου 2018 30 Σεπτεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ.

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών (Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique)» 2018-2019