Ανακοινώσεις

Σχετικά με τη διεξαγωγή μαθημάτων που πραγματοποιούνται από Υποτρόφους ΕΣΠΑ

Αγαπητοί φοιτητές,
μετά από ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου,
τα μαθήματα που πραγματοποιούνται από υποτρόφους ΕΣΠΑ,
ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 11-15 Οκτωβρίου.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος