Οι σύμβουλοι καθηγητές του τμήματος για ΦμεΑ είναι οι κκ. Σταύρος Φατούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής (email: fatouros@uniwa.gr) και ο αναπληρωτής του Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης, Λέκτορας (email: kmavrom@uniwa.gr)