Ανακοινώσεις

Τράπεζα Πειραιώς | Αναζήτηση 6μηνης Πρακτικής Ασκησης ΤΕΙ

Επικοινωνούμε με αφορμή την αναζήτηση φοιτητή/τριας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, για την κάλυψη μιας (1) διαθέσιμης θέσης πρακτικής άσκησης, στην Αθήνα.

Αφορά σε 6μηνη πρακτική άσκηση (ΤΕΙ), με ιδανικό διάστημα έναρξης τον Απρίλιο 2022.

Συγκεκριμένα, ο/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί σε Ομάδα που θα διαχειρίζεται :

  • Τεχνική υποστήριξη χρηστών, σε βασικές λειτουργίες Hardware/software.
  • Δικτυακό έλεγχο στον εξοπλισμό της εταιρείας και της αλληλεπίδρασης με τα συστήματα της τράπεζας.
  • Σε περίπτωση βλάβης Hardware εντοπισμό και αποκατάσταση αυτής.

Βασικές απαραίτητες  προϋποθέσεις:

  • Φοιτητής/τρια Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών.
  • Καλή  γνώση αγγλικών.
  • Καλή γνώση σε θέματα που αφορούν σε Hardware/Software και δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν βιογραφικά  στο TzavellaG@piraeusbank.gr.

Παρακαλούμε για διευκόλυνση στο Subject του μηνύματος να αναφέρεται «Αγγελία ΙΤ- ΤΕΙ».

Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεση σας,
Γεωργία Τζαβέλλα
Group Human Resources
Talent Acquisition & Workforce Planning
Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς

Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα
210-3335937
TzavellaG@piraeusbank.gr
www.piraeusbank.gr