Ανακοινώσεις

2η προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Δράση Όμιλος Πρακτικής Άσκησης