Κατατακτήριες

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2019-20
Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων 2018-19
Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2018-19
Ύλη μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019