Βραβεία-Υποτροφίες

Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21
Υποτροφίες ελληνογαλλικής συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία