Εκδηλώσεις

24th Panhellenic Conference on Informatics (PCI) 2020
16th International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS 2020)
11th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2020)
38η Έκθεση – Διαγωνισμός 2019 της IPMS-Hellas
Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών
Πρόσκληση για εθελοντές
Εθνική Άσκηση Κυβερνοάμυνας ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2019
1st Summit on Gender Equality in Computing
Ανοιχτός Διαγωνισμός μεταξύ πολυεθνικών ομάδων φοιτητών για την σχεδίαση ενός «Portal for helping people»
Ανακοίνωση για Επιμορφωτική ημερίδα Πληροφορικής ΠΑ.Δ.Α.
1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών
Open Fest 2019
ECEL 2018
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής
DTIS 2019
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ
PCI 2018