Μεταπτυχιακά

Upcom – Αναζήτηση μεταπτυχιακών φοιτητών για συνεργασία
Ανακοίνωση υποβολής αίτησης σίτισης μεταπτυχιακών φοιτητών & υποψηφίων διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική (AIVC)»
Αποτελέσματα Επιλογής ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια»
Προκήρυξη κοινού ΠΜΣ ISICG «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών»
Προκήρυξη του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών (ISICG)»
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Εφαρμογές»