Προκηρύξεις

Ανάρτηση πινάκων αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ΤΕ Πληροφορικής
Κατάταξη υποψήφιων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020
Πρόσκληση για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Διδασκόντων ΠΔ407/80
Πίνακες κατάταξης υποψήφιων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2019-2020
Προκήρυξη του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων