Προκηρύξεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Πρόσκληση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» για το εαρινό εξάμηνο
Διαδικτυακή Ημερίδα Blue Lab – 9 Φεβρουαρίου 2021
Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού
Ανάρτηση πινάκων αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-21 και 2021-22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ΤΕ Πληροφορικής
Κατάταξη υποψήφιων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020
Πρόσκληση για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Διδασκόντων ΠΔ407/80
Πίνακες κατάταξης υποψήφιων ακαδημαϊκών υποτρόφων 2019-2020
Προκήρυξη του ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων