Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.:19981/01-07-21) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/07/Προκήρυξη_Διδάκτορες_21-22_Ψ7Θ846Μ9ΞΗ-Ψ74.pdf"] ...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ-ΓΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΥ-ΚΑΙ-ΤΡΙΤΟΥ-ΚΥΚΛΟΥ-ΑΠΟ-ΤΑ-ΕΣΟΔΑ-ΤΟΥ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ-ΓΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΥ-ΚΑΙ-ΤΡΙΤΟΥ-ΚΥΚΛΟΥ-ΑΠΟ-ΤΑ-ΕΣΟΔΑ-ΤΟΥ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ-ΓΙΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΥ-ΚΑΙ-ΤΡΙΤΟΥ-ΚΥΚΛΟΥ-ΑΠΟ-ΤΑ-ΕΣΟΔΑ-ΤΟΥ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΖΩΣΙΜΑ.pdf"]...

ΕΝ42.10-4-0_Εισήγηση Πτυχιακής Εργασίας ΕΝ42.10-4_Αίτηση εξέτασης διπλωματικής_πτυχιακής εργασίας v7 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/06/Εξέταση-Αξιολόγηση-Πτυχιακών-Διπλωματικών-Εργασιών-Σεπτέμβριος-2021.docx"] ...

ΕΝ11.05-2_Γενική Αίτηση Φοιτητή_v4_141003 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/06/Βελτίωση-βαθμολογίας-σε-μάθημα-κατά-την-εξεταστική-περίοδο-Σεπτεμβρίου-2021.docx"]...

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ Συνέλευση ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΔΙΠ -ΕΤΕΠ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ ΓΣ Τομέων ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΔΙΠ ΓΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΓΣ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΠ ΓΣ ΤΟΜΕΩΝ...