Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την θέση διαχειριστή δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ παρατάθηκε έως και την *Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020* Σας παραθέτουμε τον σχετικό σύνδεσμο: Διαχειριστής δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων-2η παράταση προθεσμίας  ...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων (link) (Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου) Νέα Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020....

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΤΕΠ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΤΟΜΕΩΝ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΔΙΠ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΤΟΜΕΩΝ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf"]...