Την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Γραμματεία του Τμήματος δε θα δέχεται φοιτητές λόγω απολύμανσης του Κτιρίου. Για επείγοντα ζητήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το ice@uniwa.gr Από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ...

Αναζητούμε φοιτητές για απασχόληση στην εταιρεία μας με καθήκοντα υποστήριξης χρηστών: Προετοιμασία, εγκατάσταση λογισμικού και διαμόρφωση προσωπικών υπολογιστών Εγκατάσταση προσωπικών υπολογιστών και περιφερειακών στη θέση εργασίας των χρηστών Δημιουργία της συνδεσιμότητας που απαιτείται μεταξύ των συσκευών χρήστη και του εταιρικού δικτύου χρησιμοποιώντας την κατάλληλη καλωδίωση καθώς και την εφαρμογή...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/10/Εγκεκριμένο-Πρωτόκολλο-Διαχείρισης-πιθανά-ύποπτου-ή-επιβεβαιωμένου-κρούσματος-covid-19.pdf"] ...