Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν προκηρυχθεί θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ).   Αυτές θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών (κέντρο Αθήνας), με υπό προϋποθέσεις ευέλικτο πρόγραμμα εκπόνησης ενώ το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με Πληροφοριακά Συστήματα, επικοινωνίες/δίκτυα, ασφάλεια πληροφορίας/κρυπτολογία και προγραμματισμό. Όλες...

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/egkiklios_dianomi_xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια...

Θα βρείτε τη λίστα με τους/τις φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 27-10-2020 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ εδώ....

Καθήκοντα σπουδαστή/σπουδάστριας πρακτικής άσκησης στο τμήμα Πληροφορικής του Αρεταίειου νοσοκομείου: Ωράριο εργασίας: εργάσιμες καθημερινές, 08:00 - 16:00. Τεχνική υποστήριξη χρηστών: Αντιμετώπιση κολλημάτων η/υ κι εφαρμογών. Ξεμπλοκάρισμα εκτυπωτών. Αντικαταστάσεις εξοπλισμού. Τεχνικές εργασίες τμήματος: Εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων. Εγκαταστάσεις οδηγών. Εγκαταστάσεις εφαρμογών. Αντιγραφές και αντικαταστάσεις δίσκων. Εσωτερικές εργασίες τμήματος: ...

Την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Γραμματεία του Τμήματος δε θα δέχεται φοιτητές λόγω απολύμανσης του Κτιρίου. Για επείγοντα ζητήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το ice@uniwa.gr Από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ...