Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων (link) (Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου) Νέα Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020....

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΤΕΠ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΤΟΜΕΩΝ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΔΙΠ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΤΟΜΕΩΝ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΣΤΗ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΤΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΠΙΝΑΚΕΣ.pdf"] Καταγραφή προσόντων Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων ανά μάθημα ...