Αγαπητοί φοιτητές, στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε  https://web.microsoftstream.com/video/8c7e5bb8-e6b4-4c3b-acd1-15aa5c03a97e ή να κατεβάσετε  Οδηγίες Πρωτοετών 22-23.mp4Τις οδηγίες που δόθηκαν στη συνάντηση υποδοχής της Παρασκευής 7/10.Καλή Αρχή!Από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ...

Τα μαθήματα Εξόρυξη Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη θα παραμείνουν ανοικτά για εγγραφή στο eclass έως και την Κυριακή 9/10/2022. Εφεξής όλες οι ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκεί.  Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετείχαν στην εξέταση του μαθήματος Τεχνητή Νοημοσύνη στις 3/10/2022 να μην προβούν σε εγγραφή στο μάθημα,...