Ανακοίνωση για αλλαγές στο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου (18/02/2020-21/02/2020) Τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής (Εβδομάδα 17/02/2020-21/02/2020) [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΑΛΛΑΓΕΣ-ΣΤΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΗΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ.docx"] [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΠΡΓΡ.ΕΞΕΤ.ΧΕΙΜ.2019-20-ΜΑΘΗΜ.-ΑΙΘ.-17-02-2020.pdf"] ...

Ανακοινώνεται ότι αναβάλλονται όλες οι εξετάσεις των μαθημάτων, που είχαν προγραμματισθεί για την Τρίτη 18-02-2020, λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η εξέταση των μαθημάτων αυτών θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 19-02-2020 έως και την Παρασκευή 21-02-2020. Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων για τις ημέρες 19/02/2020-21/02/2020...

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση υποψήφιων πανεπιστημιακών υποτρόφων Πίνακας Καταγραφής Τυπικών Προσόντων Υποψήφιων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων ανά μάθημα [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/01/Ανακοίνωση-Υποτρόφων.DOC.pdf"] ...

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ 2020 Υπεύθυνη Δήλωση για Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ 2020 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/01/Υποβολή-υπεύθυνης-δήλωσης-για-ολοκλήρωση-πρώτου-κύκλου-σπουδών-Τμήματος-ΤΕΙ.docx"] [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΕΙ-2020.docx"] ...

Πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων για φοιτητές από μετεγγραφή και 5% [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/01/Πραγματοποίηση-εργαστηριακών-μαθημάτων-23012020.docx"]...

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποίηση 20/01/2020) [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΠΡΓΡ.ΕΞΕΤ.ΧΕΙΜ.2019-20-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ-20-01-2020.pdf"]...