ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΤΟΜΕΩΝDownload ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΘΕΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΤΟΜΕΑDownload ΥΔ-ΔΝΤΕΣ-ΤΟΜΕΩΝDownload ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΕΦΟΡ.-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΚΤΥΩΝDownload ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥDownload ...

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ Συνέλευση ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΔΙΠ -ΕΤΕΠ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ ΓΣ Τομέων ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΔΙΠ ΓΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΓΣ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΠ ΓΣ ΤΟΜΕΩΝ...

ΥΔ ΔΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΕ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΝΤΗ ΤΛΠΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΕ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΔΕΚΣ [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/06/Προκήρυξη-εκλογών-Διευθυντών-Τομέων-2021-22.pdf"] ...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΤΕΠ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΤΟΜΕΩΝ.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΔΙΠ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΤΟΜΕΩΝ.pdf"]...