Καλημέρα  σας,   Επικοινωνούμε με αφορμή την αναζήτηση  1 φοιτητή/τρια  για 6μηνη πρακτική άσκηση ΤΕΙ (διάστημα έναρξης Οκτώβριος 2021) στο τομέα Πληροφορικής, στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, ο/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί σε Ομάδα που θα διαχειρίζεται :   • Τεχνική υποστήριξη χρηστών, σε βασικές λειτουργίες Hardware/software. • Δικτυακό έλεγχο στον...

Καλησπέρα, η εταιρία www.Mybrand.shoes που εδρεύει στην οδό πετρουπόλεως 59, Ίλιον, 13121 χρειάζεται τουλάχιστον 2 άτομα για επεξεργασία κειμένων,προιόντων και κατηγοριών στο backoffice του eshop. Επικοινωνήστε με: Mixalis Siranidis  International Sales Director  Mybrandshoes P.C  Petroupoleos 59  Athens | Ilion |13121  Mobile:  +30 6909402340  tel/fax: +30 2102323377  www.mybrand.shoes  mixalis.s@mybrand.shoes ...

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ...

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΠΑΔΑ παρέχει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το ΦΕΚ 5524/17-12-2020. [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΤΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ_ΠΑΔΑ_ΙNTEGRATED-MASTERS.pdf"]...