Με βάση το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου, τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν τη Δευτέρα 28/2 σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο eclass στα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ...

Σας κοινοποιούμε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων  υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2022/02/Προκήρυξη-Erasmus-Χειμ.-εξ.-2022-2023.pdf"]...