Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποίηση 27/02/2020) Πρόγραμμα Εργαστηρίων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποίηση 27/02/2020) [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΤΜΠΥ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΑΡ.2019-20-v1.7_27-02-2020.pdf"] [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/02/Εργαστήρια_ΤΜΠΥ_Εαρινό-2019-2020_v1.4_27-02-2020.pdf"]...

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποίηση 20/01/2020) [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΠΡΓΡ.ΕΞΕΤ.ΧΕΙΜ.2019-20-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ-20-01-2020.pdf"]...

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποίηση 16/10/2019) [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΤΜΠΥ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΧΕΙΜ-2019-2020-ΕΞ-13579-v2.3.pdf"]...