Ανακοινώνεται ότι όσοι από τους φοιτητές, που θα ολοκληρώσουν τον Α΄ κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι., επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΟΑΕΔ, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος σχετική αίτηση και βεβαίωση απασχόλησης φορέα. Ακολουθεί το έντυπο της αίτησης και η βεβαίωση απασχόλησης...