ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ- 82776 - Αιγάλεω - Έκδοση 1 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΠΑ.Δ.Α.-ΑΡ.-ΠΡΩΤ-82776-Αιγάλεω-Έκδοση-1.pdf"] ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_EICM-STUDIES...

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά  δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2019  έως  31/08/2019. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), www.uniwa.gr, http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13171&lang=el Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών καθώς εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας δεν...