Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την θέση διαχειριστή δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ παρατάθηκε έως και την *Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020* Σας παραθέτουμε τον σχετικό σύνδεσμο: Διαχειριστής δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων-2η παράταση προθεσμίας  ...