Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη του κοινού Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges "Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών (Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique)" με κατεύθυνση "Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων" (Master ISICG/TIM) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεμβρίου...

Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεμβρίου 2018 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των...

Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. "Πληροφορική και Εφαρμογές" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεμβρίου 2018 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Πληροφορική και Εφαρμογές" 2018-2019 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/07/Προκήρυξη-MSc-Πληροφορική-και-Εφαρμογές-2018-2019.pdf"] ...