Αγαπητοί φοιτητές/ -τριες, το πρώτο μάθημα της Θεωρίας Υπολογισμού θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 16.00 μέσω MsTeams σύμφωνα με το πρόγραμμα. Οι ανακοινώσεις του μαθήματος θα γίνονται μέσω eClass. Σας παρακαλώ να κάνετε εγγραφή μέσω των ακόλουθων συνδέσμων στο eClass και στο MsTeams αντίστοιχα. Σύνδεσμος Μαθήματος Eclass https://eclass.uniwa.gr/courses/ICE319/ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Προγραμματισμός Υπολογιστών” οφείλουν να ολοκληρώσουν: Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν Π.Σ. ΤΕΙ και οφείλουν το εργαστηριακό μέρος του αντίστοιχου μαθήματος.  Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν πενταετές Π.Σ. Πανεπιστημίου.  Για όλο το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2020 - 2021), κατ’ εξαίρεση, απαλλάσσονται...

Ανακοινώνονται στους πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 τα ακόλουθα: Στον σύνδεσμο: https://web.microsoftstream.com/video/70c29f38-dbe5-44d2-8d57-c19e6ee5b1b1 μπορείτε να δείτε τη βιντεοσκόπηση του τμήματος της ενημέρωσης, της 09/10/2020, που αφορά σε τεχνικά και διοικητικά θέματα. Αν οι προσωπικοί σας κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου δεν έχουν ενεργοποιηθεί,...

Καλησπέρα, το μάθημα της θεωρίας Μικροϋπολογιστές θα ξεκινήσει την Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 09:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι φοιτήτριες/-τες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καλούνται να κάνουν εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass, μέσω της οποίας...