Καλούνται οι φοιτητές/τήτριες που προτίθενται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να προχωρήσουν σε εγγραφή σε αυτά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-class. Εφεξής η επικοινωνία θα διεξάγεται μέσω του eclass. Ο διδάσκων Πάρις Μαστοροκώστας ...

Αγαπητοί φοιτητές, Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Εξαιτίας των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο του περιορισμού του Κορονοϊού COVID-19, οι εξετάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. 2. Για την οργάνωση των εξετάσεων, στο χώρο...

Ανακοίνωση Γραμματείας για τη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων ΚΥΑ για τη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων Εγκύκλιος για τη διανομή διδακτικών συγγραμμάτων [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/04/Ανακοίνωση-για-τη-διανομή-διδακτ-συγγραμμ-για-το-εαρ-εξαμ-2019-20_10-04-2020.pdf"] [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΚΥΑ-για-τη-διανομή-διδακτικών-συγγραμμάτων-1.pdf"] [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/04/Εγκύκλιος-για-τη-διανομή-συγγραμμάτων.pdf"]...

Αγαπητοί φοιτητές, Μετά την απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου για διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως, θα ξεκινήσουν στο Τμήμα μας διαδικτυακά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα 16/3 είναι τα ακόλουθα: Β Εξάμηνο: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα 1, 12:00-15:00) Θεωρία Κυκλωμάτων (Τμήμα 1,...