Αγαπητοί φοιτητές, Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός συνωστισμός στις αίθουσες και τους διαδρόμους του Τμήματος ανακοινώνεται προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Η διαφοροποίηση του από το ήδη αναρτημένο αφορά στα υποχρεωτικά μαθήματα (μέχρι και 7ου εξαμήνου) όπου τα τμήματα διαχωρίζονται περαιτέρω, εκτός από τον ΑΜ, και με βάση το...

Aνανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/10/Ανανεώσεις-εγγραφών-και-δηλώσεις-μαθημάτων-χειμερινού-εξαμήνου-2021-2022.pdf"] ...

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Τεχνητή Νοημοσύνη" στο χειμερινό εξάμηνο, να εγγραφούν άμεσα στο μάθημα στο eClass. Η άμεση εγγραφή τους είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς από εκεί θα διεξάγεται στο εξής η επικοινωνία σχετικά με την εγγραφή σε εργαστηριακά τμήματα, την...

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση υποδοχής και ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/10/Πρόσκληση-σε-διαδικτυακή-συνάντηση-ενημέρωσης.docx"]...

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφών νεοεισαχθέντων φοιτητών μέσω Ιδρυματικής πλατφόρμας [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/10/Υποβολή-δικαιολογητικών-εγγραφών.pdf"] ...

Ενημέρωση για την αποστολή κωδικών στους πρωτοετείς φοιτητές [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/10/Ενημέρωση-για-την-αποστολή-κωδικών-στους-πρωτοετείς-φοιτητές.pdf"]...

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/09/ΤΜΠΥ-ΩΡΟΛ.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΧΕΙΜ-2021-22-v1.η-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ.pdf"]...