Καλούνται οι φοιτητές – συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοετών – να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα eclass.uniwa.gr. Το μάθημα θα παραμείνει ανοικτό για εγγραφή έως και την Παρασκευή 25/2/2022, 18:00. Σε ό,τι αφορά την έναρξη του δεύτερου τμήματος (τμήμα Π. Μαστοροκώστα), αυτή θα γίνει την Πέμπτη 3/3/2022,...

Σας κοινοποιούμε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων  υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2022/02/Προκήρυξη-Erasmus-Χειμ.-εξ.-2022-2023.pdf"]...

[gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2022/02/Υποτροφία-Ρουμανίας.pdf"]...