Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ επιλέχθηκε να συμμετέχει και φέτος ως mentor organisation στο Google Summer of Code 2021 (GSoC) και καλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να να δηλώσουν συμμετοχή στο GSOC 2021 επιλέγοντας το έργο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους. Στο Google...

Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω link έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Από τη Γραμματεία...

Το μάθημα Μικροηλεκτρονική Θεωρία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 03.03.2021 και ώρα 09:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. οι φοιτητές θα το παρακολουθήσουν μέσω του παρακάτω συνδέσμου. Για τις εγγραφές του εργαστήριου υπάρχει σχετική ανακοίνωση στις ανακοινώσεις του εργαστηρίου στο eclass....

Οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Πολυμέσα και Πολυμεσικές Επικοινωνίες» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass, μέσω της οποίας θα διεξάγεται στο εξής η σχετική με το μάθημα επικοινωνία. ...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν προκηρυχθεί θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ). Αυτές θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών (κέντρο Αθήνας), με υπό προϋποθέσεις ευέλικτο πρόγραμμα εκπόνησης ενώ είναι συναφείς με Πληροφοριακά Συστήματα, επικοινωνίες/δίκτυα, ασφάλεια πληροφορίας/κρυπτολογία και προγραμματισμό. Έκαστη πρακτική άσκηση απευθύνεται...

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών» καλούνται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται εφεξής για τα ζητήματα της θεωρίας και του εργαστηρίου. ...