ΕΝ42.10-4-0_Εισήγηση Πτυχιακής Εργασίας ΕΝ42.10-4_Αίτηση εξέτασης διπλωματικής_πτυχιακής εργασίας v7 [gviewer file="http://www.ice.uniwa.gr/wp-content/uploads/2021/05/Εξέταση-Αξιολόγηση-Πτυχιακών-Διπλωματικών-Εργασιών.docx"] ...

Η εταιρεία Kamper Tourism επιθυμεί να καλύψει μία θέση εξάμηνης πρακτικής άσκησης από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Επιθυμητά προσόντα. Ο υποψήφιος κατά προτίμηση (όχι απαραίτητο) να είναι από κατεύθυνση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων Γνώση SQL, επιθυμητή η γνώση +2 ή περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού (μία από...

Η Otesat-Maritel επιθυμεί να απασχολήσει έναν (1) φοιτητή του τμήματος Πληροφορικής, με γνώσεις στοιχειώδους προγραμματισμού, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ στο ΙΤ της Εταιρίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί στο τηλ 210 - 4071130....