Το μάθημα Μικροηλεκτρονική Θεωρία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 03.03.2021 και ώρα 09:00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. οι φοιτητές θα το παρακολουθήσουν μέσω του παρακάτω συνδέσμου. Για τις εγγραφές του εργαστήριου υπάρχει σχετική ανακοίνωση στις ανακοινώσεις του εργαστηρίου στο eclass....

Οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Πολυμέσα και Πολυμεσικές Επικοινωνίες» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass, μέσω της οποίας θα διεξάγεται στο εξής η σχετική με το μάθημα επικοινωνία. ...

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν προκηρυχθεί θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε εθελοντική βάση (εκτός ΕΣΠΑ). Αυτές θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών (κέντρο Αθήνας), με υπό προϋποθέσεις ευέλικτο πρόγραμμα εκπόνησης ενώ είναι συναφείς με Πληροφοριακά Συστήματα, επικοινωνίες/δίκτυα, ασφάλεια πληροφορίας/κρυπτολογία και προγραμματισμό. Έκαστη πρακτική άσκηση απευθύνεται...

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών» καλούνται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eClass, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται εφεξής για τα ζητήματα της θεωρίας και του εργαστηρίου. ...

Οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα «Ψηφιακές Επικοινωνίες» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass. Εφεξής η επικοινωνία για το μάθημα θα διεξάγεται μέσω του eclass. ...

Οι εξετάσεις μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών θα πραγματοποιηθούν ως εξής: Προγραμματισμός Υπολογιστών: Σάββατο 20/2, ώρες 12:00-15:00 Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό: Δευτέρα 22/2, ώρες 15:00-18:00. Από το Τμήμα ΜΠΥ...